Slideshow CK

Proširujemo dosadašnje usluge tako da iz vodeće lokalne savjetodavne tvrtke postanemo obrazovni centar koji će klijentima ponuditi obrazovanje snažno oslonjeno na najbolju poslovnu praksu i poslovno savjetovanje podržano vrhunskom edukacijom.
Promoviramo i primjenjujemo načela ISO 9001 norme i u potpunosti prihvaćamo profesionalni kodeks Udruge poslovnih savjetnika.
Swing Paperless Office
Nudimo vrhusnko softversko rješenje naših dugogodišnjih partnera, tvrtke SWING Informatika, svima koji žele radikalno unaprijediti svoje poslovanje!

Objedinjavanje komunalnih društava

Objedinjavanje komunalnih društava vodoopskrbe i odvodnje 

  

Mnoga društva vodoopskrbe i odvodnje u iščekivanja su promjena koje bi uskoro trebao donijeti Zakonu o vodama. Glasina je dosta od najave kratkog roka objedinjavanja koje bi se trebalo dogoditi već u 2016-toj, o 'katalizatorima' promjena koji će potaknuti odluke vlasnika, o modelima budućeg ustroja kao što su ustanova, GIU ili nešto treće. 

  

Kako je razdvajanje bilo bolno za mnoga komunalna društva, tako će objedinjavanje biti bolnije iz niza razloga: 

 • niz KD-a ima višak zaposlenih. Kod objedinjavanja nužno mora doći do smanjenja broja direktora, administrativnog i pomoćnog osoblja. Sve u svemu ili otpuštanje/zbrinjavanje ili eventualno zadržavanje radnika što u operativnom smislu može zakočiti rad društva  

 • također je za očekivati da će se racionalizirati specijalizirani servisi vezani uz temeljne usluge, mada ovo ovisi o niza čimbenika kao što su npr. broj potrošača, teritorijalna rasprostranjenost mreže, daljnji razvoj mreže itd. 

 • dosadašnji odnosi jedan vlasnik / vlasnici vs. uprava KD. Ti odnosi su bili relativno jednostavni, što je operativno za upravu KD bila zahvalna situacija u smislu donošenja poslovnih politika, godišnjih programa i planova 

 • također se očekuje viša razina potrebnih kompetencija u upravljanju, počevši od uprave pa sve do rukovoditelja i voditelja 

 • pojedina uslužna područja se protežu izvan županijskih granica tako da će se nužno javiti tehničko-tehnološki i logistički problemi 

 • itd.   

Image

Primjer koncepta objedinjavanja model jake povezanosti! U pravnom smislu objedinjavanje može biti spajanje postojećih društava ili pripajanje postojećih društava novoosnovanom subjektu (npr. ustanova, regionalno nadkomunalno društvo!?) 

   

Kako CONSULTOR može pomoći 

  

Kroz dubinsko poznavanje problema u ovome sektoru, te naša iskustva u organizacijskom razvoju, tranzicijskim procesima, oblikovanju organizacije možemo doprinijeti na sljedeći način: 

 • smatramo da je dijeljenje ideja, razmjena informacija i iskustva doprinosi pozitivnom okruženju u kojem nastaje kvalitetno rješenje za sve uključene strane 

 • da bi nosioci procesa tranzicije mogli donijeti kvalitetne odluke potrebno je dubinski sagledati problem. Budući da smo ranije sudjelovali na sličnim projektima možemo ponudi izradu elaborata o objedinjavanju koji obuhvaća: 

  • formalno-pravni oblik i učinak povezivanja 

  • gospodarski i ekonomski aspekti dugoročna održivost poslovanja, razvojni potencijali 

  • organizacijsko-upravljački učinak povezivanja 

  • financijsko-računovodstveni i porezni pogled na rad objedinjenog društva 

  • tehničko-tehnološki aspekti povezivanja 

 • usluge vođenja i koordiniranja svih projektnih aktivnosti tranzicije 

 • usluge implementacije softverskog rješenja koji će osigurati jedinstvene, standardizirane i nadzirane tijekove informacija bez obzira na veličinu društva, složenost procesa ili broj zaposlenih 

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije na ovu temu (kontakt: Žarko Baštovanović)!

Seminar upravljanje projektima

Održani seminar 

 

 

Atmosfera na seminaru:

20140213 11014320140213 11021520140213 092746

Ocjena seminara: 

 

Image

 

Kritike: 

S obzirom na širinu/opsežnost teme smatram da 2 dana nisu dovoljna. Hvala! 

Malo vremena za kompleksu temu  

Trebalo nam je posebno naglasiti da napravimo izbor i pripremu projekta s naše strane, kako bi bolje iskoristili ovakvu radionicu! 

Tema seminara je preopširna za 2 dana predavanja  

Projektor je predaleko, sitno se vidjelo  

 

Pohvale: 

  

Hvala Vam na trudu, entuzijazmu i želji da prenesete znanje. Na dvodnevnom seminaru naučila sam puno, dobila informacije i rješenja i što je najvažnije podršku i pomoć. Najviše me se dojmila strast, ljubav i predanost poslu koji obavljate. 

Iva Šamanić Jureša 

  

--- 

  

Svakako Vas želim pohvaliti jer smatram da je ovakva radionica vrlo korisna i da bi ih trebalo češće organizirati.  

Možda su dva dana premalo za ovako kompleksnu temu ali uz pomoć dobivenih materijala lakše je pojmiti složenost pisanja projekta. Pri tom želim naglasiti iskustvo predavača koje je vrlo bitno jer je u mogućnosti potkrijepiti teorijski dio s primjerima iz prakse što pomaže stvaranju ukupne slike“. 

  

Samo naprijed i hvala još jednom! 

Ines Kovačević Perušić, Sveučilište u Rijeci 

  

--- 

To nam je trebalo! Pola smo napravili na radionicama, a ostatak trebamo završiti u firmi. 

Praktično i korisno.“ 

  

Saša Ukić, direktor 3t.cable d.o.o.

 

 

Sistematizacija radnih mjesta

Zašto nam treba sistematizacija radnih mjesta!?  

 

Za razliku od tvrtki koje su na otvorenom tržištu, te vrše 'dnevnu prilagodbu' organizacije i uvjeta poslovanja, većina komunalnih društva je izolirana od takvih pritisaka. Posljedica je da mnogi 'komunalci' nisu sustavno radili na usklađenju organizacije godinama, a poneki naši klijenti više od desetljeće.  

 

Razlozi za provedbu sistematizacije su: 

 • zakonske promjene 

  • Zakon o radu ukazuje na niz mjesta što su obaveze poslodavca - "Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada… " 

  • Zakon o vodama već je značajno utjecao na sudbinu mnogih komunalnih društva, gdje je došlo do dijeljenja, te je nužno provesti sistematizaciju radnih mjesta. Isto tako prateće uredbe koje daju zahtjeve prema pojedinim strukama i sl. 

 • tehnološke promjene - uvođenje novih informatičkih i tehnoloških rješenja dovodi do nove podjelu posla i odgovornosti između radnika. Stoga, nekoć 'važna' radna mjesta padaju u drugi plan, a nova radna mjesta postaju bitna u organizaciji, dok plaće ostaju u nesrazmjeru sa stvarnim radom i odgovornošću  

 • organizacijske promjene - pojedini radnici odlaze, a novi radnici dolaze, pojedini poslovi se dijele, pojedini poslovi se objedinjavaju… nakon određenog vremena više nemamo isti ustroj i odnose, ali imamo 'stare papire' koji ne služe nikome, a u slučaju radnog spora s pogubni za upravu društva  

 • usklađenje u odnosu na tržište rada - na pojedinim pozicijama gdje se traže specijalizirani stručnjaci teško je dobiti kvalitetnu osobu, stoga kvalitetna sistematizacija može biti preduvjet u rješavanju takvog problema 

 

 

Što je sistematizacija radnih mjesta? 

 

Naredna definicija proizlazi iz našeg iskustva: 

"Sistematizacija radnih mjesta je dugoročno promišljanje o organizaciji i poslovanju društva (strateške politike), kako bi se ostvarili dugoročni (strateški) ciljevi, uz sustavnu primjenu različitih upravljačkih metoda, tehnika, programa." 

 

Detalji su ilustrirani prikazom: 

Image

 

 

 

 

 

 

U komunalnom sektoru promjene su uglavnom vezane uz usklađenje organizacijske strukture i manje promjene u sustavu plaća. U zadnje vrijeme pojedina komunalna društva doživljavaju dinamične promjene što pod pod utjecajem abicioznijih gradskih uprava, nalazima i preporukama Državne revizije ili naprosto nedostatka novca, npr. kao što su: rezanje nepotrebnih radnih mjesta, smanjenje troškova poslovanja, uvođenje novih usluga, unaprjeđenja komunalnih servisa. Sustavnim razmišljanjem vlasnika o budućim potrebama zajednice i dobrom komunikacijom s upravama komunalnih društava stvaraju se dugoročni preduvjeti - sistematizacija radnih mjesta, s plaćama i nagrađivanjem radnika je temelj kojeg valja postaviti 3 do 5 godina ranije!

 

Preustroj komunalnih društava

Podjela mješovitih komunalnih društava  

U razdoblju od 2010. do sredine 2014. sudjelovali smo u nizu projekata koji su proizašli iz Zakona o vodama. U to vrijeme je značajan broj komunalnih društava koji isporučuju vodne usluge, a obuhvaćaju i ostale usluge komunalnog i infrastrukturnog sadržaja, trebao napraviti preustroj do kraja 2013. godine. Naši savjetnici stekli su značajna iskustva u ulozi voditelja projekta ili kao koordinatori različitih uključenih strana: komunalno društvo - naručitelj posla, revizori-partneri, vanjske institucije (bilježnici, trgovački sud, odvjetnici). U većini posla smo bili nositelji ugovora.  

  

Pružene usluge i stečena iskustva:  

 • analiza početne situacije u KD-u uz izradu prijedloga modela preustroja i detaljnog plana provedbe preustroja  modeliranje makro organizacije - org. struktura društva, i ustroj pojedinih funkcija. Kakav će biti organizacijski obliknovog ali i postojećeg društva nakon preustroja?   

 • modeliranje mikro organizacije - kako nova situacija utječe na pojedina radna mjesta? Da li je potrebna nova sistematizacija?  Da li su postojeći resursi dostatni za rad postojećeg i novog društva?  Što s ljudima – preraspodjela na nova radna mjesta, smanjenje radne snage ili  zapošljavanje novih radnika?  

 • analiza poslovnih procesa – da li smo promijenili ili prekinuli uhodane tijekove informacija i komunikacije? Treba li nam nova softverska podrška?  

 • analiza ekonomskih i financijskih tijekova - ispunjavamo li mjerila ekonomičnog poslovanja? Da li je poslovanje novog i starog društva dugoročno održivo? Koliko to sve doista košta i kakve su dugoročne koristi i prijetnje za korisnike usluga?  

 • kakvi su rizici, koje su nove prilike i druga pitanja važna za naručitelja?