U listopadu 2016. godine s Općinom Matulji smo ugovorili uvođenje softverskog rješenja SWING Paperless Office - Ured bez papira (u daljnjem tekstu SPO ili softver). SPO je napredno softversko rješenje, rezultat 25-godišnjeg razvoja tvrtke SWING Informatika d.o.o. iz Splita, a obuhvaća sljedeće modele upravljanja:

Primarni cilj je bio vezan uz učinkovito rješavanje zahtjeva građana u zadanim rokovima. Ostali ciljevi su bili vezani uz upravljanje poslovnim procesima; povećanje učinkovitosti pojedinaca, ali isto tako i cijele organizacije; prelazak na elektroničko poslovanje gdje se smanjuje potrošnja papira i ubrzava protočnost u komunikaciji putem maila, WEB-a, SMS servisa i sl.

Ključne aktivnosti su bile analiza i definiranje poslovnih procesa, priprema tipskih predloška akata,  uspostava/dopuna ICT infrastrukture, obuka korisnika  i podrška u fazi probnog rada. Poseban izazvo je bio pripremiti obimnu poslovnu dokumentaciju za kasnije uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015