U organizaciji glavnog tajnika Ministarstva uprave g. Tomislava Mičetića, CONSULTOR d.o.o. i SWING Informatika d.o.o. su 11. srpnja 2016. predstavili programska rješenja i alate za unapređenje rada javne uprave. Prezentaciji je prisustvovala ministrica Dubravka Jurlina Alibegović te pomoćnici ministrice i prateće osoblje. Tema prezentacije je bila praktična primjena programskog rješenja "Swing Paperless Office" u Gradu Pula - iskustvo značajnog unapređenja organizacije rada i poslovnih procesa, s dokazanim višestrukim učinkom rada uprave. Druga je tema bila predstavljanje CAF alata za unapređenje rada javne uprave koja je izazvala živi interes prisutnih, budući da operativni planovi Ministarstva uprave za primjenu CAF alata i softverskih rješenja proizlaze iz Strategije razvoja JU do 2020. godine.

 

 CAF (Common Assesment Framework) je alat za sveukupno upravljanje kvalitetom namijenjen javnom sektoru, inspiriran europskim modelom poslovne izvrsnosti Europske zaklade za kvalitetu®, detalji su dostupni na: http://www.eipa.eu.  CAF se temelji na 8 načela poslovne izvrsnosti, obuhvaća 9 kriterija / područja upravljanja (s ukupno 28 zahtjeva). Svaka organizacija koja razumije i uspostavi dosljednu primjenu istih, može jamčiti kvalitetu svojim korisnicima usluga. Njegova sličnost u odnosu na ISO 9001 je u zajedničkim načelima, s time da ISO 9001 propisuje minimalne zahtjeve organizaciji za kvalitetom, dok CAF koji je prilagođen za JU, ima širi obuhvat, mjerljivu usporedivost, te organizaciju vodi ka poslovnoj izvrsnosti prema EFQM modelu (vidjeti www.efqm.org ).

U cilju kontinuiteta pružanja naših usluga na području kvalitete razvili smo alate prema smjernicama 'CAF 2013'., te prema priručniku za vanjsko vrednovanje 'CAF External Feedback'. Alati olakšavaju jednostavnost primjene CAF načela, zahtjeva, izrade potrebnih procjena i analiza, te vode  sudionike kroz metode samoprocjene u cilju definiranja i provebe mjera i programa poboljšanja.

U mogućnosti smo Vam pomoći   

Detaljnije informacije o CAF-u i našem radu možete pročitati u letku, CAF letak.

Dok uvid u alat za samoprocjenu možeta pogledati ovdje, a alate za unaprjeđenje organizacije i kvalitete ovdje.

 

Žarko Baštovanović