Top Menu

Informatizacija Općine Matulji

U listopadu 2016. godine s Općinom Matulji smo ugovorili uvođenje softverskog rješenja SWING Paperless Office - Ured bez papira (u daljnjem tekstu SPO ili softver). SPO je napredno softversko rješenje, rezultat 25-godišnjeg razvoja tvrtke SWING Informatika d.o.o. iz Splita, a obuhvaća sljedeće modele upravljanja:

  • Upravljanje i reinženjering poslovnih procesa  BPM & BPR
  • Upravljanje odnosima s partnerima CRM
  • Upravljanje kvalitetom TQM
  • Upravljanje projektima i događajima Project & Event management, Team collaboration 

Primarni cilj je bio vezan uz učinkovito rješavanje zahtjeva građana u zadanim rokovima. Ostali ciljevi su bili vezani uz upravljanje poslovnim procesima; povećanje učinkovitosti pojedinaca, ali isto tako i cijele organizacije; prelazak na elektroničko poslovanje gdje se smanjuje potrošnja papira i ubrzava protočnost u komunikaciji putem maila, WEB-a, SMS servisa i sl.

Ključne aktivnosti su bile analiza i definiranje poslovnih procesa, priprema tipskih predloška akata,  uspostava/dopuna ICT infrastrukture, obuka korisnika  i podrška u fazi probnog rada. Poseban izazvo je bio pripremiti obimnu poslovnu dokumentaciju za kasnije uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015

 

 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.