Top Menu

Višegodišnja suradnja s Jadrolinijom

Jadrolinija

Jadrolinija je društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta sa stoljetnom tradicijom. Povezivanjem otoka s kopnom i održavanjem čak 36 linija na hrvatskoj strani Jadrana, Jadrolinija ostvaruje svoju osnovnu zadaću. Djelatnost Jadrolinije, prijevoz putnika i vozila, izrazito je sezonskog karaktera i pod velikim utjecajem turizma. Godišnje Jadrolinija sa svojom flotom od 50 brodova preveze više od 10 milijuna putnika i 2,5 milijuna vozila. 

U travnju 2013. godine Društvo se odlučilo na optimizaciju poslovnih procesa te unaprjeđenje organizacije kroz uvođenje međunarodne norme ISO 9001:2008 koristeći pritom usluge konzultanata od kojih i one od strane Consultora. Ovaj složeni i zahtjevan projekt započeo je snimkom stanja te nastavio sustavnom edukacijom srednjeg i najvišeg menadžmenta kroz niz radionica i seminara. Svrha radionica je bila utvrditi strateške smjernice te politike, ciljeve, mjerila i inicijative vezane uz upravljanje kvalitetom. 

Edukaciju internih auditora vodila je gospođa Tanja Blašković Rabar koja je svojim pristupom, strpljenjem i konkretnim primjerima iz prakse osposobila tim od 20 auditora koji uspješno provode audite sustava upravljanja kvalitetom.  

Nakon uspješne certifikacije, suradnja s tvrtkom Consultor i gospođom Blašković Rabar  je nastavljena na području održavanja i unapređenja sustava te traje i danas na veliko obostrano zadovoljstvo. Analitičnost i primjenjiva rješenja te poznavanje Jadrolinije samo su neke od karakteristika kojima gospođa Blašković Rabar doprinosi upravljanju i stalnom poboljšanju sustava kvalitete Jadrolinije. 

 

 

Ana Vidas, 

Voditelj razvoja sustava upravljanja kvalitetom  

Jadrolinija Rijeka

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.