Top Menu

E-IMPULS 2016. Osigurano 300.000 kn za Alpron

ALPRON d.o.o. je naš dugogodišnji partner s kojim sustavno surađujemo na razvoju i rastu organizacije. U nazad više od jedno desetljeća pružali smo usluge vezane uz postavljanje organizacije, provodili smo sistematizaciju radnih mjesta, 2008. godine u sklopu programa "Croatia 2006. Phare" vodili smo uspješnu prijavu projekta "Enhancing Competitiveness and Increasing Export" u vrijednosti 83.327 € sa stopom bespovratnih sredstava od 75%. U razdoblju 2012/13. surađivali smo na uvođenju vrlo zahtjevne norme ISO/TS 16949 u cilju postizanje 'six-sigma' kvalitete radi isporuka robe i usluga na francuskom i njemačkom tržištu.

U sklopu programa e-IMPULS 2016. uspješno je izvršena prijava za nabavu automatiziranog postrojenja za elektrostatsko farbanje. Alpron je dobio maksimalna sredstva od 300.000 kuna.

Daljnji razvojni ciljevi Alpron d.o.o. su usmjereni ka usvajanju koncepta Industrije 4.0 što će im osigurati visoku konkuretnost na zahtjevnom europskom tržištu. (detalji: http://www.hgk.hr/documents/hgk-industrija-4058d8c59722f1e.pdf

 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.