Top Menu

Sistematizacija radnih mjesta

Cilj edukacije
Cilj edukacije je približiti polaznicima koncept „Sistematizacije radnih mjesta“ kao dio složenog pojma upravljanja ljudskim potencijalima, jer nepostojanje istog dovodi do nereda: "više se ne zna tko što radi, ne zna se čija je odgovornost realizacija pojedinog radnog zadatka, djelatnici ne znaju što se točno od njih očekuje na pojedinom radnom mjestu"....

Sadržaj seminara:

Tema: Organizacijski životni ciklusi

Ciljevi/Sadržaj:
  • Uvod
  • Organizacija i njezine komponente
  • Organizacijske sheme

Tema: Procesi

Ciljevi/Sadržaj:
  • Opisi procesa
  • Unutarnja struktura i uloga opisa procesa u analizi

Tema: Katalog poslova

Ciljevi/Sadržaj:
  • Izrada opisa poslova
  • Nadležnosti, ovlasti i odgovornosti
  • Pravilnik o radu (Zakon o radu, čl. 130 st. 1: Poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom)
  • Rezultati rada - postizanje planiranih poslovnih ciljeva
  • Rezultati rada - sustav motivacije i nagrađivanja kroz plaću

Kome je seminar namijenjen?

Svima kojima je povjereno rukovođenje radom na bilo kojoj razini (poduzetnici, direktori poduzeća, kadrovski stručnjaci, rukovoditelji…) jer opisuje područje angžmana, odgovornosti i nadležnosti pojedinog zaposlenika, a zaposlenicima jer definira karakteristike radnog mjesta.


Način rada:Seminar se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela (prezentacija, radionice/role play, diskusija).

Trajanje: 1 dan

Lokacija: Seminar možemo prilagoditi izvođenju unutar vaše organizacije( in-house program) ili na našoj lokaciji.

edukacija

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.