Top Menu

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima koncipiranje projekta 

Pregled održane edukacije

Svi koji se susreću s natječajnom dokumentacijom EU za prijavu projekta ili projektne ideje govore o tome da je dokumentacija obimna, teško razumljiva i općenita (previše strategija, okvira, politika i sl). Put od strateških dokumenata EU, preko razrade projektne ideje pa sve do njene prijave je dugačak i trnovit. Takav proces zahtjeva niz složenih kompetencija bilo pojedinca ili tima čiji se rezultati konačno mjere u utrošenom vremenu i uspješnoj prijavi. 

 

Jedna od značajnih faza u tom procesu je koncipiranje projekta (koncipiranje ili oblikovanje ideja je proces koji rezultira jasnim namjerama, ciljevima i naznačenim aktivnostima, te postaje podloga za razradu projekta). U pripremi koncepta traži se inspiracija tima, ali u nedostatku inspiracije, poželjno je formalizirati takav proces u cilju izbjegavanja stranputica, smanjenja nepotrebno utrošenog vremena, povećanja izvjesnosti pozitivnog ishoda tj. uspješne prijave.  

 

Primjenjivost ovakvog znanja leži u mogućnosti brze analize složenih problemskih, poslovnih i životnih situacija, kao što su npr: 

 • postavljanje okvira projekta uz procjenu rizika i šansi prolaska na otvorenom EU natječaju, 

 • donošenje odluke da li najmiti, kupiti ili graditi kuću ili poslovni prostor, 

 • pristup u razvoju novog proizvoda i usluge u našoj tvrtki ili  

 • kako procijeniti predložene razvojne programe u JLS.  

  

Seminar se temelji se na smjernicama, standardima, dobroj praksi i alatima razvijenim od strane PMI (Project Management Institute, USA, vodeća svjetska org. na području projektnog upravljanja), te modelima i alatima objavljenim u Project Cycle Management, kako i na dugogodišnjem iskustvu i primjeni istih u hrvatskim uvjetima.  

 

 Seminar se može izvoditi 'in-house' po principu niz radionica gdje Consultor vodi radni tim u razvoju konkretne ideje, ili seminar otvorenog tipa. 

 

Ciljevi seminara:  

 • Osigurati svim polaznicima iskustvo kako u realnom vremenu tj. u dva radna dana napraviti uspješan projektni koncept koji je podloga za odluku i/ili daljnju razradu projekta,  

 • Naučiti polaznike koristiti složene tehnike u analizi problema i oblikovanje ideja, 

 • Osigurati niz praktičnih alata (prateći obrasci, liste provjere i sl.) koji su višestruku iskoristivi u različitim životnim i poslovnim situacijama,  

 • Razviti timski odnos tako da polaznici dijele ideju, zajedno na njoj rade te je prezentiraju i brane.  

 

Primjer dvodnevnog sadržaja:  

 • Što je projekt i upravljanje projektima, Životni ciklus 

 • Prijedlozi projektnih ideja - podloga za radionice 

 • Početno koncipiranje projektne ideje 

 • Vrednovanje i izbor projektnih strategija 

 • Radionica: Analiza problema (uzrok-posljedica) 

 • Radionica: Analiza interesnih strana / dionika 

 • Ciljevi, zahtjevi i obuhvat projekta 

 • Tehnike raščlambe posla (WBS) 

 • Radionica: Razrada WBSa (viša razina) 

 • Radionica: Procjena vremena i resursa 

 • Radionica: Procjena budžeta 

 • Upravljanje rizicima 

 • Radionica: Analiza projektnih rizika 

 • Radionica: Izrada detaljnog plana - resursi, vrijeme, budžet 

 • Izrada logičke matrice 

 • Pokretanje projekta 

 • Prezentacija: predstavljanje projekta tj. projektnog koncepta 


edukacija

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.