Top Menu

Zakon o poticanju investcija

ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA (NN 111/12; 28/13)

Planirate li pokrenuti investicijski ciklus provjerite da li poduzeće i projekt ulaganja udovoljavaju kriterijima Zakona i ostvarite poticaje koje su Vam na raspolaganju. Consultor Vam nudi besplatno savjetovanje uz izračun poticaja za Vašu buduću investiciju!

Nositelji poticajnih mjera mogu biti svi poduzetnici na teritoriju RH koji su za to registrirani bilo kao trgovačko društvo ili kao obrtnik bez obzira na gospodarsku djelatnost osim za industriju sintetičkih vlakana, sektor prometa, industriju čelika i brodogradnje posebice „izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na vlastiti pogon-najmanje 100 bruto registriranih tona“ ali moraju biti obveznici poreza na dobit.

Poticajne mjere neće se moći primijeniti na „poduzetnike u teškoćama“ čiji je pojam opisan u Službenom listu Europske unije, u sklopu  Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama.

Da bi investicija bila predmetom prijave sadržajno mora se sastojati od ulaganja u dugotrajnu imovinu i novozaposlene: 

VISINA INVESTICIJE

UVJET OTVARANJA NOVIH RADNIH MJESTA

MAX. RAZDOBLJE KORIŠTENJA POTICAJA

MAX. RAZDOBLJE OČUVANJA INVESTCIJE I RADNIH MJESTA

≥ 50.000* €

≥ 3

5 godina

3 godine

0,15-1 mil. €

≥ 5

10 godina

3 godine za male i srednje / 5 godina za velike

1-3 mil. €

≥ 10

10 godina

3 godine za male i srednje / 5 godina za velike

< od 3 mil. €

≥ 15

10 godina

3 godine za male i srednje / 5 godina za velike

 

* Samo mikro poduzetnici

Prijavitelj mora osigurati minimalno 25% visine opravdanih troškova investicije kroz vlastite izvore koji ne smiju sadržavati nikakvu potporu.

Iznos potpore je postotak vrijednosti investicije koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova ulaganja koja prema pravilima o regionalnim državnim potporama može biti obračunata prema ulaganju u dugotrajnu imovinu ili na temelju troškova plaća novozaposlenih djelatnika kao izravne posljedice projekta ulaganja. Uzima se kao referentan iznos onaj koji je između tih dviju stavki vrijednosno viši.

Najznačajnije poticajne mjere su : 

  • porezni poticaji- ovisno o visini investicije i broja novotvorenih radnih mjesta umanjuje se stopa poreza na dobit

  • bespovratna novčana potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom- ovisi o visini stope nezaposlenosti u županiji u kojoj se vrši zapošljavanje

  • bespovratna novčana potpora za troškove usavršavanja povezanih s investicijom- ovisi o veličini poduzetnika i vrsti usavršavanja ( opće i posebno usavršavanje)

Prijava se podnosi na za to predviđenim obrascima koji su propisani Uredbom o poticanju investicija i unapređenja investicijskog okruženja (NN111/2012). Radi se o osam različitih obrazaca (OP-1 do OP-8) na kojima se podnosi prijava.

Cjelokupna prijavna dokumentacija sastoji se od:

  • Prijavni obrasci (OP-1 do OP-8)

  • Dokaz o registraciji pravne osobe (izvod iz sudskog registra za društva ograničene odgovornosti i izvod iz obrtnog registra za obrtnike )- ne stariji od 3 mjeseca od datuma podnošenja prijave

  • Rješenje porezne uprave o obvezi plaćanja poreza na dobit (samo u slučaju obrtnika kao prijavitelja)

  • Dokaz o financijskom stanju prijavitelja ( GFI-godišnji financijski izvještaj za prethodne 3 godine  od datuma podnošenja prijave ili revizorski izvještaj

  • Poslovni plan (s projekcijom za narednih 5 godina)

Realizirani projekti:

ALPRON d.o.o Jušići

FEROTEHNA d.o.o. Kukuljanovo

ELCON GERAETEBAU d.o.o. Rijeka 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.