Top Menu

FMC

Što je FMC?

 

Financijsko upravljanje i kontrola (FMC) i unutarnja revizija čine dva osnovana elementa sustava unutarnjih financijskih kontrola (PIFC) prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. 

Financijsko upravljanje i kontrola sveobuhvatan je sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. To znači u skladu sa zakonima i drugim propisima, štiteći sredstva od gubitka, zlouporabe i štete. 

Cilj FMC-a 

Primarni ciljevi sustava jesu: 

  • Usklađenost sa zakonima, propisima, politikama, planovima i procedurama 

  • Pouzdanost i sveobuhvatnost informacija 

  • Djelotvornost i učinkovitost poslovanja i uporabe resursa 

  • Zaštitu imovine  

Uspostavom sustva FMC propisat će se način obavljanja poslovnih procesa, utvrditi tko je odgovoran za provođenje pojedinih aktivnosti u procesu i rokovi u kojima ih je potrebno provesti, kao i pregled i kontrola istih. Time se osigurava transparentnost poslovanja i predstavlja jasan prikaz uspostavljenih kontrola i onih kontrola koje tek treba uspostaviti kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljeva i poboljšanje poslovanja. 

Zakonska regulativa nalaže da su svi Korisnici (proračunski korisnici i izvanproračunski zavodi, odnosno fondovi) neovisno o iznosu sredstava kojima raspolažu ili veličini obvezni uspostaviti odnosno provesti aktivnosti vezane uz implementaciju FMC sustava. Isto tako, nalaže se godišnje izvješcivanje o funkcioniranju, djelotvornosti i učinkovitosti sustava Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija. 

 
 

S Consultorom u 5 koraka do FMC-a 

Financijsko upravljanje i kontrole provode se putem međusobno povezanih komponenta, a to su: kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, te praćenje i procjena sustava. 

Povezanost komponenta stvara integrirani organizam koji dinamično reagira na okolnosti koje se mijenjaju. Uspješan sustav unutarnje kontrole pomoći će u usmjeravanju procesa i povećanju razine i kvalitete usluga. Kako bi se ostvarila mogućnost primjene kontrolnih komponenata potrebno je provesti aktivnosti za uvođenje sustava kroz koje Vas mi vodimo u 5 koraka.

 

Na razini države doneseni su pravilnici, naputci i predlošci međutim oni daju samo široki okvir za uspostavu sustava. Consultor korača s Vama kroz prikaze detaljne politike, procedure i prakse koje su zapravo nužne da se sustav uspostavi jer je svaki pojedini Korisnik jedinka za sebe koja ima svoje posebnosti i specificnosti, svoje poslovne procese, rizike i kontrole koje je potrebno uspostaviti kako bi se smanjio negativan utjecaj rizika.

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.