Top Menu

Iskustva iz komunalnog sektora

 Vremenski pregled po vrstama usluga:

sistematizacijazovnorme

 

Istarski Vodovod Buzet d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. – unaprjeđenje poslovanja kroz uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001 i ISO 14001; Specifično iskustvo smo stekli kao koautori 'Studije objedinjavanja istarskih vodovoda' gdje je bio cilj povezati više komunalnih društva s područja Istre u jedinstveno društvo. Usluge: prijedlog organizacijskog i formalno-pravnog ustroja budućeg Društva. Poslovi: analizu postojećih kapaciteta, strukture zaposlenih, višak zaposlenih i načini zbrinjavanja, prijedlozi tranzicije s  planovima prijelaza iz postojeće situacije u novu organizaciju itd. Prema najavama 'Zakona o vodama' radili smo  koncepcijsko rješenje u cilju povezivanja KD-a za potrebe Istarske županije.

 Usklađenje prema 'Zakonu o vodama' – podjela KD-a kroz razdvajanje usluga vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih djelatnosti, u razdoblju od 2011. do 2014. Područje savjetovanja je bilo u izboru modela podjele prema ZTD-u, operativne pomoći upravama društava u tranziciji ka novom ustroju, gdje je kritična aktivnosti bila podjela uhodanih poslovnih funkcija! Klijenti: Vodovod i čistoća Cres-ML d.o.o.  (oko 160 zaposlenih) usklađenje prema ZOV-u, ali isto tako upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001.  Tekija d.o.o. iz Požege (preko 180 zaposlenih i 13 različitih djelatnosti), Našički vodovod d.o.o. (oko 110 zaposlenih), Komunalac Opatija d.o.o. (oko 220 zaposlenih) gdje smo , uz preustroj Društva sukladno ZOV-u također radili na primjeni norme ISO 14001, upravljanje okolišem. Također 4-5 manjih društava gdje smo radili studije o podjeli Društva, operativno pomagali u podjeli, te nakon podjele provodili sistematizaciju radnih mjesta. U svim poslovima Consultor d.o.o. je bio ugovorni nositelj čija uloga je bila koordinirati vanjske partnere (bilježnici, pravnici, revizorske tvrtke).

 Sistematizacija radnih mjesta – Poslovi sistematizacije s izradom opisa radnih mjesta, izradom prijedloga platnih razreda, analitičkom procjenom složenosti radnih mjesta, bodovanjem te modeliranjem sustava plaća te izrada radno-pravne dokumentacije radili smo u: KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka (oko 330 zaposlenih, također uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001); KD Vodovod Dubrovnik d.o.o. (preko 120 zaposlenih), Vodovod Makarska d.o.o. (60-tak zaposlenih), Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (preko 200 zaposlenih), Vodovod grada Vukovara d.o.o. (preko 100 zaposlenih), Libertas d.o.o. Dubrovnik (gradski i prigradski prijevoz putnika, oko 340 zaposlenih), gdje smo nakon više samostalnih pokušaja u kojima nisu uspjeli postići dogovor oko vrednovanja radnih mjesta bili angažirani. Dorađena je organizacijska shema i pojedini opisi poslova te se kroz par radionica postigla objektivizaciji i usklađenju kriterija vrednovanja. Izvršeno je vrednovanje za 100-tinjak različitih radnih mjesta, s prijedlogom platnih razreda, bodovima tj.  koeficijentima za svako radno mjesto. 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.