Top Menu

Sistematizacija radnih mjesta

Zašto nam treba sistematizacija radnih mjesta!?  

 

Za razliku od tvrtki koje su na otvorenom tržištu, te vrše 'dnevnu prilagodbu' organizacije i uvjeta poslovanja, većina komunalnih društva je izolirana od takvih pritisaka. Posljedica je da mnogi 'komunalci' nisu sustavno radili na usklađenju organizacije godinama, a poneki naši klijenti više od desetljeće.  

 

Razlozi za provedbu sistematizacije su: 

  • zakonske promjene 

    • Zakon o radu ukazuje na niz mjesta što su obaveze poslodavca - "Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada… " 

    • Zakon o vodama već je značajno utjecao na sudbinu mnogih komunalnih društva, gdje je došlo do dijeljenja, te je nužno provesti sistematizaciju radnih mjesta. Isto tako prateće uredbe koje daju zahtjeve prema pojedinim strukama i sl. 

  • tehnološke promjene - uvođenje novih informatičkih i tehnoloških rješenja dovodi do nove podjelu posla i odgovornosti između radnika. Stoga, nekoć 'važna' radna mjesta padaju u drugi plan, a nova radna mjesta postaju bitna u organizaciji, dok plaće ostaju u nesrazmjeru sa stvarnim radom i odgovornošću  

  • organizacijske promjene - pojedini radnici odlaze, a novi radnici dolaze, pojedini poslovi se dijele, pojedini poslovi se objedinjavaju… nakon određenog vremena više nemamo isti ustroj i odnose, ali imamo 'stare papire' koji ne služe nikome, a u slučaju radnog spora s pogubni za upravu društva  

  • usklađenje u odnosu na tržište rada - na pojedinim pozicijama gdje se traže specijalizirani stručnjaci teško je dobiti kvalitetnu osobu, stoga kvalitetna sistematizacija može biti preduvjet u rješavanju takvog problema 

 

 

Što je sistematizacija radnih mjesta? 

 

Naredna definicija proizlazi iz našeg iskustva: 

"Sistematizacija radnih mjesta je dugoročno promišljanje o organizaciji i poslovanju društva (strateške politike), kako bi se ostvarili dugoročni (strateški) ciljevi, uz sustavnu primjenu različitih upravljačkih metoda, tehnika, programa." 

 

Detalji su ilustrirani prikazom: 

Image

 

 

 

 

 

 

U komunalnom sektoru promjene su uglavnom vezane uz usklađenje organizacijske strukture i manje promjene u sustavu plaća. U zadnje vrijeme pojedina komunalna društva doživljavaju dinamične promjene što pod pod utjecajem abicioznijih gradskih uprava, nalazima i preporukama Državne revizije ili naprosto nedostatka novca, npr. kao što su: rezanje nepotrebnih radnih mjesta, smanjenje troškova poslovanja, uvođenje novih usluga, unaprjeđenja komunalnih servisa. Sustavnim razmišljanjem vlasnika o budućim potrebama zajednice i dobrom komunikacijom s upravama komunalnih društava stvaraju se dugoročni preduvjeti - sistematizacija radnih mjesta, s plaćama i nagrađivanjem radnika je temelj kojeg valja postaviti 3 do 5 godina ranije!

 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.