Operativni plan poticanja za 2011.

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo 16 Javnih poziva za projekte poticanja poduzetništva za 2011. godinu te da je rok prijave 60 dana od objave (24.veljače 2011).

Cilj Projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija, tehnoloških postupaka i razvojem novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti.

Cjeloviti tekst javnih poziva dostupan je na stranicama Ministarstva gospodarstva.

Javni natječaj pod nazivom "JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA ZA 2011. GODINU" je namijenjen za slijedeće projektne aktivnosti:

Projektna aktivnost A – UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA I CERTIFICIRANJE

- Projektna aktivnost B – MARKETING

Projektna aktivnost A „Uvođenje novih tehnologije i certificiranje“ je između ostaloga namijenjena za tehničko usklađivanje koje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • konzultantske usluge ili edukacija kod uvođenja sustava i certificiranje sustava (npr. ISO 9001, 14001,OHSAS, FSC),
 • ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • transfer znanja
 • stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih
 • certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti,
 • akreditacija laboratorija i metoda,
 • troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod, Tradicijski obrt i Umjetnički obrt,
 • nabavka normi.

Intenzitet potpore (visina sufinanciranja) može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, s time da je najmanji iznos 50.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna po korisniku u području tehničkog usklađivanja

Iz navedenog slijedi da ukupno utrošen iznos za aktivnost(i) iz skupine A Uvođenje novih tehnologija i certificiranje najmanje mora iznositi 82.000,00 kn uključujući PDV, tj. 66.670,00 kn bez PDV-a od čega se sufinancira 75% čime minimalni iznos tražene potpore iznosi 50.000,00 kn.

Projektna aktivnost B „Marketing “ obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora promidžbeni materijal,
 • istraživanje tržišta (match-making, benchmarking),
 • kreiranje brenda,
 • dizajn i posredovanje pri pripremi i/ili ulasku na strana tržišta

Najmanji iznos po korisniku je 10.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna.

Iz navedenog slijedi da ukupno utrošen iznos za aktivnost(i) iz skupine B Marketing najmanje mora iznositi 16.400,00 kn uključujući PDV, tj. 13.300,00 kn bez PDV-a od čega se sufinancira 75% čime minimalni iznos tražene potpore iznosi 10.000,00 kn.

Posebno napominjemo da je jako važno kod traženja potpora, slijediti procedure te podnijeti svu traženu dokumentaciju, jer u suprotnom, nepotpuna dokumentacija, kao i ona poslana izvan roka, automatski diskvalificira  za mogućnost dobivanja potpora.

Predlažemo da se prijavite, a ukoliko treba pomoć pri ispunjavanju obrazaca i pripremi dokumentacije za natječaj, stojimo na raspolaganju, pa se slobodno javite.

Subvencije Primorsko-goranske županije

Primorsko – goranska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za opći program mjera  poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Primorsko – goranske županije u 2011. godini.

Korisnici bespovratnih potpora mogu biti:

Mala i srednje velika trgovačka društva te obrti koji obavljaju djelatnost i imaju sjedište na području Primorsko – goranske županije

Potpora se odobrava za sufinanciranje troškova nastalih u 2011. g.:

 • Uvođenja normi Sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS, HACCAP i dr.) u iznosu najviše  do 5.000,00 kn
 • Izrade  web stranice u iznosu najviše do 3.000,00 kn
 • Izrade poslovnih planova i investicijskih elaborata u iznosu najviše do 2.000,00 kn
 • Nabavke aplikativnih softwarea u iznosu najviše do 5.000,00 kn

Rok za prijavu je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. studenog 2011. godine.

Predlažemo da se prijavite, a ukoliko treba pomoć pri ispunjavanju obrazaca i pripremi dokumentacije za natječaj, stojimo na raspolaganju, pa se slobodno javite.

Javni poziv i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama PGŽ.

"Razvoj poslovanja“ - Kako uključiti zaposlene da postanu motivirani poduzetnici

Consultor d. o.o. i Odsjek Centra za razvoj ljudskih potencijala HGK - Županijske komore Rijeka pozivaju Vas na cjelodnevni seminar/radionicu: Razvoj poslovanja- Kako uključiti zaposlene da postanu motivirani poduzetnici, koji će se održati u četvrtak, 25. studenog 2010. god. s početkom u 09:00 sati u HGK - Županijskoj komori Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka (velika dvorana u prizemlju).

U vremenima recesije, gdje se tržište 'stanjilo' nužnost je raditi rezove unutar vlastite tvrtke kako bi preživjeli. Ova radionica polazi od višegodišnje prakse organizacijskog razvoja čija je svrha preurediti postojeće odnose kao što su primjerice očekivanja radnika da su plaće fiksne bez obzira na rezultate tvrtke, nedostatak poduzetničkog duha među zaposlenicima, loše definirane odgovornosti i ovlasti gdje se gledaju samo stečena prava, a obaveze prebacuju na stranu poslodavca.

Ukoliko vodite tvrtku gdje je većina plaća fiksna tada je pred vama osjetljiv i zahtjevan posao – kako uključiti djelatnike da postanu motivirani poduzetnici.S pozicije poslodavca, fiksni troškovi rada u vremenima kada prihodi od prodaje i naplata kontinuirano padaju, su noćna mora koja se svaki mjesec iznova ponavlja.
Iz pozicije prosječnog zaposlenika stvara se osjećaj sigurnosti, no riječ je o prividu!

Umjetnost upravljanja je postaviti jasne i mjerljive ciljeve i uz njih vezati motive i napore zaposlenih tako da svatko postane 'poduzetnik' u svom segmentu rada koji će točno moći izračunati koliko je zaradio za poslodavca i za sebe osobno. Nažalost ovakvi sustavi se rade na brzinu, nestručno, bez dobrih temelja (sistematizacija radnih mjesta!), pripremljenih brojeva, a česta posljedica je:
'… prije godinu dana uveo sam sustav nagrađivanja, ali se nakon nekoliko mjeseci pokazalo da ljudi odrađuju samo one poslove koji im odgovaraju, prikazuju sebi uspjehe, dok troškove prebacuju na firmu…'
'… naš sustav praćenja i nagrađivanja djelatnika postao je toliko složen, a najgore je što nisam siguran da ima veze s radnim učinkom pojedinca… osjećam da trošimo previše vremena i energije stoga razmišljam vratiti se na staro'
Opširnije...

MJERE GRADA RIJEKE ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA NA TRŽIŠTU

U okviru općeg programa mjera, a s ciljem poticaja poduzetnika na ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu, Odjel gradske uprave za poduzetništvo oformio je mjere izravnih subvencija troškova za:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama u visini do 30% troškova, a najviše 15.000,00 kuna. Subvencije se odobravaju i za obnovu certifikata, ukoliko je riječ o obnovi certifikata radi isteka redovnog roka trajanja certifikata. U obzir dolaze samo certifikati dobiveni od ovlaštenih akreditacijskih ustanova.
 • Subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova uvođenja sustava u visini do 50% troškova, a najviše do 20.000,00 kuna (primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, sustavi e-poslovanja). Sredstva iz ove mjere neće se odobravati za uvođenje sustava za koji je Grad Rijeka već dodijelio potporu bez obzira da li se radi o nadogradnji tog sustava.
 • Subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova promidžbenih aktivnosti zajedničkog proizvoda ili usluge dvaju ili više poslovnih subjekata u iznosu do 50% troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.
 • Subvencioniranje izrade marketinških planova/istraživanja tržišta
Nepovratne subvencija dodjeljuju se za pokriće dijela troškova izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta u iznosu do 50% troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna u visini do 50% troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.
 • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 30% troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.

Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja ovog javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju unutar godine dana do dana objave poziva.

Detaljnije na www.rijeka.hr.
Ukoliko se namjeravate javiti na natječaje, preporuka je da se javite što prije, jer se sredstva vrlo brzo iskoriste.
Ukoliko trebate pomoć, stojimo na raspolaganju.

PROJEKT JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA ZA 2010. GODINU

Ovime Vas želimo informirati da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo na svojim web stranicama javne pozive kojima i u ovoj godini dodjeljuje bespovratne financijske potpore za raznolike razvojne projekte.

Riječ je o bespovratnim potporama koji se mogu iskoristiti tijekom 2010. godine do iskorištenja sredstava, rok prijave ovisi o projektu a troškovi se priznaju i retrogradno, do 8 mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Potpore su namijenjene za slijedeće projektne aktivnosti:

- Projektna aktivnost A – uvođenje novih tehnologija
- Projektna aktivnost B – marketing
- Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje
Opširnije...

Stranica 4 od 7