Top Menu

Subvencije Primorsko-goranske županije

Primorsko – goranska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za opći program mjera  poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Primorsko – goranske županije u 2011. godini.

Korisnici bespovratnih potpora mogu biti:

Mala i srednje velika trgovačka društva te obrti koji obavljaju djelatnost i imaju sjedište na području Primorsko – goranske županije

Potpora se odobrava za sufinanciranje troškova nastalih u 2011. g.:

  • Uvođenja normi Sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS, HACCAP i dr.) u iznosu najviše  do 5.000,00 kn
  • Izrade  web stranice u iznosu najviše do 3.000,00 kn
  • Izrade poslovnih planova i investicijskih elaborata u iznosu najviše do 2.000,00 kn
  • Nabavke aplikativnih softwarea u iznosu najviše do 5.000,00 kn

Rok za prijavu je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. studenog 2011. godine.

Predlažemo da se prijavite, a ukoliko treba pomoć pri ispunjavanju obrazaca i pripremi dokumentacije za natječaj, stojimo na raspolaganju, pa se slobodno javite.

Javni poziv i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama PGŽ.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.