Top Menu

Operativni plan poticanja za 2011.

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo 16 Javnih poziva za projekte poticanja poduzetništva za 2011. godinu te da je rok prijave 60 dana od objave (24.veljače 2011).

Cilj Projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija, tehnoloških postupaka i razvojem novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti.

Cjeloviti tekst javnih poziva dostupan je na stranicama Ministarstva gospodarstva.

Javni natječaj pod nazivom "JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA ZA 2011. GODINU" je namijenjen za slijedeće projektne aktivnosti:

Projektna aktivnost A – UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA I CERTIFICIRANJE

- Projektna aktivnost B – MARKETING

Projektna aktivnost A „Uvođenje novih tehnologije i certificiranje“ je između ostaloga namijenjena za tehničko usklađivanje koje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • konzultantske usluge ili edukacija kod uvođenja sustava i certificiranje sustava (npr. ISO 9001, 14001,OHSAS, FSC),
 • ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • transfer znanja
 • stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih
 • certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti,
 • akreditacija laboratorija i metoda,
 • troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod, Tradicijski obrt i Umjetnički obrt,
 • nabavka normi.

Intenzitet potpore (visina sufinanciranja) može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, s time da je najmanji iznos 50.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna po korisniku u području tehničkog usklađivanja

Iz navedenog slijedi da ukupno utrošen iznos za aktivnost(i) iz skupine A Uvođenje novih tehnologija i certificiranje najmanje mora iznositi 82.000,00 kn uključujući PDV, tj. 66.670,00 kn bez PDV-a od čega se sufinancira 75% čime minimalni iznos tražene potpore iznosi 50.000,00 kn.

Projektna aktivnost B „Marketing “ obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora promidžbeni materijal,
 • istraživanje tržišta (match-making, benchmarking),
 • kreiranje brenda,
 • dizajn i posredovanje pri pripremi i/ili ulasku na strana tržišta

Najmanji iznos po korisniku je 10.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna.

Iz navedenog slijedi da ukupno utrošen iznos za aktivnost(i) iz skupine B Marketing najmanje mora iznositi 16.400,00 kn uključujući PDV, tj. 13.300,00 kn bez PDV-a od čega se sufinancira 75% čime minimalni iznos tražene potpore iznosi 10.000,00 kn.

Posebno napominjemo da je jako važno kod traženja potpora, slijediti procedure te podnijeti svu traženu dokumentaciju, jer u suprotnom, nepotpuna dokumentacija, kao i ona poslana izvan roka, automatski diskvalificira  za mogućnost dobivanja potpora.

Predlažemo da se prijavite, a ukoliko treba pomoć pri ispunjavanju obrazaca i pripremi dokumentacije za natječaj, stojimo na raspolaganju, pa se slobodno javite.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.