Top Menu

Grad Labin – Na putu kontinuiranog poboljšanja

Kao prva jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja je ostvarila certifikat ISO 9001, Istarska županija je time postavila i smjernice za ostale JLS-ove (gradove i općine) da krenu u smjeru uvođenja sustava upravljanja kvalitetom.

Gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo Grada Labina su bili odlučni da budu predvodnici na tom polju te su sredinom 2008. krenuli u implementaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.
Od ostalih potencijalnih konzultantskih tvrtki koje su bile u konkurenciji, Consultor d.o.o. se dokazao ozbiljnim pristupom u pripremi projekta, a isto tako i prijašnjim iskustvom kroz više od 100 odrađenih projekata unatrag 10 godina.

Nakon potpisanog ugovora između Grada Labina i Consultor d.o.o. u 6. mjesecu 2008. godine krenuli smo u projekt implementacije SUKa prema normi ISO 9001:2008 u rad Gradske uprave.

iso_labinProjekt se sastojao od nekoliko odvojenih faza, a prva od njih je bila pregled i revizija postojeće dokumentacije Grada Labina te njenu dopunu i usklađenje sa zahtjevima norme ISO 9001. Uz doradu dokumentacije paralelno smo radili na edukaciji djelatnika u gradskoj upravi, posebno Tima za kvalitetu i Pročelnika upravnih odjela, kako bi što bolje iskoristili elemente sustava u svom svakodnevnom radu. Završni dio projekta je uključivao provođenje internih audita i definiranje mogućih poboljšanja u organizaciji u narednom periodu kao i definiranje određenog broja specifičnih i mjerljivih ciljeva koje Gradska uprava želi ostvariti u narednoj godini.

Projekt implementacije sustava je uspješno završen krajem 4. mjeseca 2009. godine nakon certifikacijskog audita kuće Bureau Veritas.

Rad na samom projektu je bio iznimno ugodan i svi uključeni djelatnici su aktivno sudjelovali i pokušavali dati svoj doprinos u radu. Iskustvo koje je Consultor dobio je također vrlo dragocjeno jer smo se detaljno upoznali sa radom gradske uprave, ali i sa tipičnim problemima i nedostatcima koji se pojavljuju u takvoj organizaciji.

 

Glas Istre

Novi Foji

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.