Top Menu

Sustavi upravljanja kvalitetom u jedinicama lokalne samouprave - jednodnevni seminar

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na seminar koji se provodi u organizaciji Hrvatske udruge konzultanata za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu koji će se održati u petak, 24.07. 2009. s početkom u 9:30h u Hotelu Excelsior u Lovranu.

Sudionici seminara upoznati će temeljne  značajke procesa uvođenja  sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2008, i smjernicama  za primjenu u javnom sektoru, posebno u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Bit će predstavljeni europski i hrvatski primjeri uspješne prakse u korištenju sustava za postizanje upravljačke izvrsnosti. Raspravit ćemo također i osnovne poteškoće koje se pojavljuju uslijed nedostatka stručnosti u provedbi ključnih faza i procedura obuhvaćenih ovom normom.

U drugom dijelu seminara omogućit ćemo sudionicima preliminarnu procjenu vlastite organizacije, njenih snaga i slabosti  za primjenu naprednih sustava upravljanja prema EFQM / CAF modelu.

Uvodna riječ: Momo Kuzmanović, predsjednik HUKON-a

Predavači: Žarko Baštovanović i Vladislav Živković

Gosti predavači: Davor Turčić, vodeći procjenitelj Bureau Veritas i gđa. Eni Modrušan, zamjenica Gradonačelnika Grada Labina i QM.

Kotizacija za seminar koja uključuje osvježenja u stankama, ručak i nastavne materijale iznosi 600,00 kuna po osobi. Molimo Vas da potvrdite vaš dolazak ispunjenom prijavnicom i uplatom kotizacije najkasnije do 20. srpnja 2009. godine.

 

Za prijavnicu kliknite  ovdje .

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.