Top Menu

PROJEKT JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA ZA 2010. GODINU

Ovime Vas želimo informirati da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo na svojim web stranicama javne pozive kojima i u ovoj godini dodjeljuje bespovratne financijske potpore za raznolike razvojne projekte.

Riječ je o bespovratnim potporama koji se mogu iskoristiti tijekom 2010. godine do iskorištenja sredstava, rok prijave ovisi o projektu a troškovi se priznaju i retrogradno, do 8 mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Potpore su namijenjene za slijedeće projektne aktivnosti:

- Projektna aktivnost A – uvođenje novih tehnologija
- Projektna aktivnost B – marketing
- Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje


Projektna aktivnost A – uvođenje novih tehnologija
 • ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s novim proizvodima/poboljšanim proizvodima ili znatnim promjenama u proizvodnom procesu) i ulaganje u ekološki prihvatljivije i energetski učinkovitije proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa,
 • transfer znanja - nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog programa usmjerenog proizvodnji,
 • stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima,
 • uvođenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice (visoko školstvo, znanstveno-istraživački instituti, laboratoriji) i drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj djelatnosti.
Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova.
Najmanji iznos koji se može dodijeliti korisniku je 50.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna, uz obvezu od minimalno 70% ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija tj. nabavu strojeva, uređaja, računalnih programa i sl.

Projektna aktivnost B – marketing

 • nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora.  Prijavitelji s udjelom izvoza do 25% u ukupnom prihodu mogu nastupati na inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima. Prijavitelji čije je izvoz veći od 25% mogu se prijaviti na projekt „ Jačanje međunarodne konkurentnosti“,
 • promidžbeni materijal,
 • istraživanje tržišta (match-making, benchmarking),
 • kreiranje brenda,
 • dizajn.
Intenzitet potpore po korisniku može iznositi do 75% opravdanih troškova.
Najmanji iznos po korisniku je 10.000,00 kuna, a najveći 80.000,00 kuna

Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje
 • konzultantske usluge ili edukacija kod uvođenja sustava i certificiranje sustava (npr. HRN EN ISO/IEC 9001, 14001, 17025),
 • certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti,
 • akreditacija laboratorija i metoda,
 • troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod, Tradicijski obrt i Umjetnički obrt,
 • nabavka normi.
Intenzitet potpore može iznositi do 75% opravdanih troškova ulaganja
Najmanji iznos po korisniku je 5.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 kuna.

Cilj Projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija, tehnoloških postupaka i razvoj novih proizvoda i proizvoda s višom dodanom vrijednosti.
Tekstove javnih poziva i obrasce prijave  možete naći na službenim internet stranicama Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.(www.mingorp.hr)

Predlažemo da se prijavite, a ukoliko treba pomoć pri ispunjavanju obrazaca i pripremi dokumentacije za natječaj, stojimo na raspolaganju, pa se slobodno javite.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.