Top Menu

MJERE GRADA RIJEKE ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA NA TRŽIŠTU

U okviru općeg programa mjera, a s ciljem poticaja poduzetnika na ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu, Odjel gradske uprave za poduzetništvo oformio je mjere izravnih subvencija troškova za:

  • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama u visini do 30% troškova, a najviše 15.000,00 kuna. Subvencije se odobravaju i za obnovu certifikata, ukoliko je riječ o obnovi certifikata radi isteka redovnog roka trajanja certifikata. U obzir dolaze samo certifikati dobiveni od ovlaštenih akreditacijskih ustanova.
  • Subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova uvođenja sustava u visini do 50% troškova, a najviše do 20.000,00 kuna (primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, sustavi e-poslovanja). Sredstva iz ove mjere neće se odobravati za uvođenje sustava za koji je Grad Rijeka već dodijelio potporu bez obzira da li se radi o nadogradnji tog sustava.
  • Subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova promidžbenih aktivnosti zajedničkog proizvoda ili usluge dvaju ili više poslovnih subjekata u iznosu do 50% troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.
  • Subvencioniranje izrade marketinških planova/istraživanja tržišta
Nepovratne subvencija dodjeljuju se za pokriće dijela troškova izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta u iznosu do 50% troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.
  • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna u visini do 50% troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.
  • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 30% troškova, a najviše do 15.000,00 kuna.

Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja ovog javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju unutar godine dana do dana objave poziva.

Detaljnije na www.rijeka.hr.
Ukoliko se namjeravate javiti na natječaje, preporuka je da se javite što prije, jer se sredstva vrlo brzo iskoriste.
Ukoliko trebate pomoć, stojimo na raspolaganju.

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.